Papiri

by | kol 10, 2022 | Tisak

PAPIRI

Papir je vlaknasta smjesa koja se dobija preradom drvene mase od ćega nastaje celuloza te ostali dodatci. Papir osim celuloze ima dodatke kao što su keljiva, punila i bojila koja daju smjesi veću i bolju glatkoću, puniju strukturu te bjeliju boju. Keljiva služa za pospješivanje fizikalno – kemijskih svojstava između celuloze i punila. Punila služe da povečaju masu papira i da papir bude ljepše strukturiran(popunjava praznine između celuloznih vlakanaca). Bojila služe za obojenje papirne mase – papira. Papir se može bojati u razne boje a također i pospješiti bijelinu bijelog papira. Osim celuloznih vlakanaca, dodataka i punila, također se može dodavati i smjesa koja se dobija reciklažom već korištenih papira ili ostalih proizvoda od celuloze.

Najvažnija karakteristika papira, odnosno strukture papira jest dužina vlakanaca od koje se sastoji celuloza dobivena iz prerađene drvene mase.

Foto: Mikroskopski izgled papira: pojedina vlakna imaju promjer oko 10 µm.

Autor: Autor Richard Wheeler (Zephyris)

Ovisno o dužini vlakanaca se definira otpornost papira na pucanje, habanje. Ukoliko papir ima duža vlakanca, papir je otporniji na pucanje i habanje te je žilaviji. Ukoliko je dužina vlakanaca manja, tada je papir slabije kvalitete te je manje otporan na pucanje i habanje a da bi se takva karakteristika nadomjestila dodaju se različita punila s kojima papir dobije jednu određenu manu a to je da se na papiru pojavljuje papirna prašina.

Papiri koji se recikliraju imaju manja vlakanca jer se prilikom reciklaže celulozna vlakanca lome i kidaju. Lome se iz razloga što se u papire koji se trebaju reciklirati, stavljaju određena sredstva koja na neki naćin razgrađuju papire te se od gotovih i već korištenih papira dobija papirna masa. U tom procesu se lome celulozna vlakanca. Što se papiri više recikliraju to su sa vremenom celulozna vlakanca sve manja i manja a u tom slučaju se dodaje sve više i više punila. Kako je tehnologija napredovala tako je sa vremenom uspješno dobiven i reciklirani papir koji nema papirnu prašinu. Papirna prašina se pojavljuje ponekad kod papira niže klase.

Smjer(tok) vlakanaca ima veliku ulogu kod izrade etiketa od papira koje dolaze u kontakt sa vlagom i naglim razlikama u temperaturi. Najbolji primjer za to su etikete za pivo. Kod etiketa za pivo, ukoliko smjer(tok) vlakanaca nije dužinski paralelan sa visinom ambalaže (boce), tada dolazi do uvijanja etiketa sa bočnih strana. Papir je žilaviji te se manje savija u vodoravnom smjeru(toku) vlakanaca. Kod paralelnog smjera(toka) vlakanaca se papir više savija jer je manje žilav. Također se događa i to da se papirna vlakanca pod utjecajem vlage šire – izdužuju. U slučaju da su papirna vlakanca okomita na visinu ambalaže (boce), tada bi se ta vlakanca povećala  sa bočnih strana etikete te bi pospješila uvijanje etikete prema vani – odljepljivanje sa boce.

Foto: A: Primjer etikete za Ožujsko pivo B: Primjer ispravnog smjera vlakanaca (vodoravan smjer-tok vlakanaca)

Autor:  A: www.ožujsko.hr         B: Darko Pečanac

IZRADA PAPIRA

Proces izrade papira jest takav da se nakon odsjećenih stabala, stabla očiste od kore i grana pri ćemu ostaju gola drvena debla. Takva debla se mrve na sitne komade kroz različite preše namjenjene u tu svrhu. Kada su debla smrvljena ona se mješaju sa keljivima, punilima i bojilima te se takva celulozna sjesa sa dodatcima stavlja na ravne stolove na kojima se papirna masa razvlaći, presuje u tanku smjesu i suši. Nakon što se takva smjesa osuši ona ide na daljnu obradu koja se sastoji od rezanja papira. Neki papiri se režu na role različitih širina (5m – 10 m) dok se neki papiri režu na arke papira B1 ili B0.

Nakon toga se papiri režu na role različitih širina u dužina. Neki standard dužina rola papira je 100 m – 600 m dok su širine rola papira oko 100 cm -160 cm.

Kod araka papira formati su standardni A0 do A10, B0 do B10, C0 do C10, D0 do D10. Papiri u roli i arcima se isporučuju u različitoj papirnoj ili kartonskoj ambalaži.

Fotografija: tablica formata papira

Autor: www. e-elektro.blogspot.com

Fotografija:  Rola papira za back light

Autor: www.tepede.hr

Rola papira - backlit - Tepede

Fotografija: Papir u arcima – A4 format.

Autor: www.estore.hr

Papir u arcima - A4 format

VRSTE PAPIRA

Papiri se dijele na glatke premazane i ne premazane te na matirane – mat papire koji mogu biti manje ili više hrapaviji. Postoje i specijalni papiri koji mogu imati reljefnu površinu, površinu sa nekom teksturom ili u različitim bojama sa specijalnim efektima kao što su efekt svjetlucavih kristaliča.

Papiri se dijele i ovisno o njihovoj gramaturi koja varira od 50g/m2 pa do 600g/m2 i više. Papiri sa većim gramaturama se nazivaju ljepenke, a nakon toga kartoni koji mogu biti jednoslojni, dvoslojni il višeslojni.

Osim površinske strukture i gramature, papiri se dijele još i ovisno i za koji tisak se koriste(ofsetni papiri, papiri za digitalni tisak itd.) i za koju namjenu se koriste. Npr. frontlight papiri – papiri za osvjetljenje sa prednje strane ili backlight papiri za osvjetljenje sa stražnje strane(papiri za city light panele koji dobro propuštaju svjetlost kroz sebe). Primjer papira za drugaćiju namjenu je i blueback papir koji ima na stražnjoj strani plavu boju. Takvi papiri se koriste za jumbo panele i kod njih plava boja koristi da se prilikom preljepljivanja preko starog plakata ne prozire njegov sadržaj na novom plakatu. Plava boja blokira sadržaj koji se preljepljuje.

Fotografija: rola papira – blueback za jumbo plakate.

Autor: www.tepede.hr

Rola papira blueback - Tepede

PROIZVOĐAĆI PAPIRA I NJIHOVE VRSTE PAPIRA

Postoji nekoliko različitih proizvođaća papira koji imaju posebne nazive za papire koje prodaju. Neki proizvođaći, uglavnom velika većina, proizvodi papire koji su po specifikacijama i namjeni uporabe papira jednaki ili približno slični onima koje proizvodi njima srodna poduzeća za izradu papira. Razlika je u tome što osim sitnih razlika u specifikaciji oni papirima daju različita imena kako bi ih zakonski zaštitili (jer to je ipak njihov proizvod) te da bi ih zasebno brandirali te tako mogli plasirati na tržište.

Ono što ću navesti pod proizvođaćima su poduzeča kod kojih ja i moj obrt naručujemo papire. Papiri koje naručujemo su papiri za digitalni tisak – ink jet.

IGEPA GROUP (IGEPA PLANA PAKO)

Fotografija: Logotip Igepa group i Pako sign parts

Autor: www.igepa.hr | www.pakosignparts.com

Igepa Pako

Igepa group je uvoznik – dobavljać, različitih poizvođaća papira koje imaju u ponudi i plasiraju na tržište.

Igepa group je  poduzeće čiji su početci od 1992 godine kada je osnovano poduzeće pod nazivom Plana imd. Igepa Plana d.o.o. nastala je 2000 godine pristupanjem tvrtke Plana Imd. pod grupaciju Igepa group. 2022 godine Igepa se udružuje sa Pako sign parts pri čemu širi utjecaj na Jugoistočnu regiju Europske unije.

Igepa Plana se bazirala isključivo na papire i papirnu konfekciju te kartonsku ambalažu i folije za pakiranje, dok je Pako Sign parts bio jedan od vodečih lidera u prodaji materijala i strojeva za digitalni tisak širokog formata. Od 2022 godine na tržištu Europske unije se formiralo poduzeće koje može i planira biti lider na području jugoistočne Europe i šire u sektoru prodaje papira i materijala za tisak na arak te strojeva i materijala za digitalni tisak širokog formata. Igepa group je poduzeće koje svojim strateškim planiranjem u budučnosti planira opskrbljivati područje jugoistoćne europe i šire svojim asortimanom za digitalni tisak.

IGEPA GROUP – PAPIRI NA ARAK

Premazani papiri:

1. Magno Gloss/Satin

Proizvođač: Sappi

Opis: Bezdrvni, obostrano 3x premazani papir

Tehničke specifikacije papira: 

www.igepa.hr/media/1289/magno_gloss_.pdf

Fotografija: Prikaz dijela tehničke specifikacije papira.

Autor: www.igepa.hr

Tehnicke specifikacije Magno Satin

2. Magno Matt

Proizvođač: Sappi

Opis: Bezdrvni, obostrano premazani papir, real matt

Tehničke specifikacije papira: 

www.igepa.hr/media/1290/magno_matt.pdf

Fotografija: Prikaz dijela tehničke specifikacije papira.

Autor: www.igepa.hr

Osim ove dvije vrste papira koje sam naveo i sa kojima imam iskustva, postoje i druge vrste premazanih papira unutar Igepa group i one se mogu pogledati na ovoj adresi:

PREMAZANI PAPIRI:

Osim premzanih papira igepa group ima u ponudi i druge papire unutar asortimana office & packaging a to su:

NEPREMAZANI PAPIRI: 

www.igepa.hr/ponuda/nepremazani-papiri/

GRAFIČKI KARONI I LJEPENKE: 

www.igepa.hr/ponuda/graficki-kartoni-i-ljepenke/

FINI PAPIRI I KUVERTE: 

www.igepa.hr/ponuda/fini-papiri-i-kuverte/

SPECIJALNI PAPIRI:

www.igepa.hr/ponuda/specijalni-papiri/

SAMOLJEPLJIVI PAPIRI: 

www.igepa.hr/ponuda/samoljepivi-papiri/

OFFICE & PACKAGING: 

www.igepa.hr/ponuda/office-packaging/transportne-kartonske-kutije/

PAKO – Papiri iz role:

Fotografija: Logotip Europapier Adria

Autor: www.europapier.hr

Pako - logotip

1. Sky light poster paper 150 g

Proizvođač: Skylight

Širina role: 127 cm, 140 cm, 160 cm

Opis: To je poseban obloženi papir pogodan za primjenu u autobusnim skloništima, za Citylights i unutarnje oglašavanje. Njegove glavne karakteristike su visoka razina bjeline, izvrsna formacija, prozirnost, dimenzionalna stabilnost i ispisivost, a sve su to bitne za baze s pozadinskim osvjetljenjem. To je vrlo važno za plakate koji se čitaju iz neposredne blizine.

Tehničke specifikacije papira: 

hr.pakosignparts.com/downloadId=208

Fotografija: prikaz tehničke specifikacije papira

Autor: www.pakosignparts.com

Tehnicke specifikacije - Skylight poster

Osim navedenog papira Skylight poster paper 150 g s kojim imam prethodnih iskustava, također postoje i druge vrste papira, s različitim varijantama(širinama role) kao što su:

SkyBlue Poster Paper 120: 

www.pakosignparts.com/skyblue-poster-paper-120

SkyLight Poster paper 200: 

www.pakosignparts.com/skylight-poster-paper-200

MaxiSilk Poster paper 135 g:  

www.pakosignparts.com/maxisilk-poster-paper

MaxiSilk Poster paper 170 g: 

www.pakosignparts.com/maxisilk-poster-paper-2

MaxiSilk Poster paper 250 g: 

www.pakosignparts.com/maxisilk-poster-paper-250g

EUROPAPIER ADRIA

Europapier - logotip

Fotografija: Europapier

Autor: www.europapier.hr

Tvrtka Europapier Adria d.o.o. je dio Austrijske  Europapier grupe koja je jedna od vodećih veletrgovaca papirom na prodručju Centralne i Istočne Europe. Prodaja i distribucija papira je njihova glavna djelatnost.

Njihov asortiman obuhvaća:

  • Grafičke papire i materijale za izradu pakiranja
  • Uredske papire
  • Materijale za vizualnu komunikaciju
  • Higijenski asortiman

EUROPAPIER – Papir iz arka:

1. Garda Matt/Gloss Digital:

Vrsta papira za digitalni tisak u mat i sjaj varijanti.

Proizvođać: Garda

Fotografija: Tehnička specifikacija papira

Autor: Europapier Adria d.o.o.

Tehnicka specifikacija - Garda

Osim navedenog papira s kojim imam prethodnih iskustva, također postoje i različite druge vrste papira sa kojima se Auropapier Adria bavi. Za upite,tehničke specifikacije papira i cijene treba se obratiti njima.

www.europapier.hr

TEPEDE

Fotografija: Logotip Tepede

Autor: www.tepede.hr

Tepede - Logotip

Tvrtka Tepede d.o.o. je osnovana 1998 godine u Zagrebu i dio su međunarodne Tepede grupacije sa prisutnošću u 10 tak zemalja sa vrlo sličnih prodajnim i stručnim programom. Djeluju isključivo na području digitalnog tiska širokih formata a njihov asortiman uključuje prodaju i distribuciju strojeva i opreme za digitalni tisak, te potrošnih materijala za digitalni tisak.

TEPEDE – Papiri iz role:

1. Citylight paper HQ 150/200

Proizvođać:

Opis: Bijeli, mat papir za printanje postera i citylight aplikacije (za svakodnevne potrebe) za unutarnju i vanjsku namjenu. Kompatibilan sa Eco solvent/solvent, Latex i UV bojama.

Tehnička specifikacija papira: 

www.tepede.hr/5cd93de147a90620512781.pdf

Fotografija: Prikaz tehničke specifikacije papira

Autor: Tepede

Tvornicke specifikacije - citylight paper hq 150

Osim navedenog papira s kojim imam prethosnih iskustava također postoje i druge vrste papira koje distribuiraju u Tepede-u. Oni su svoj asortiman papira podijelili u grupu digitalnih papira ovisno o vrsti digitalnog tiska (Ink jet – water, Ink jet – solvent, Ink jet – latex, Ink jet – UV). Papiri koje distribuiraju su:

DD PHOTO SATIN/GLOSS PAPER:  

www.tepede.hr/proizvod/dd-photo-satin-gloss-paper/112

HIGH COLOR CONTRAST PAPER:

www.tepede.hr/proizvod/high-color-contrast-paper-90/106

TRANSLUCENT PAUS PAPER: 

www.tepede.hr/proizvod/translucent-paus-paper/104

MF/PRO PHOTO PAPER: 

www.tepede.hr/proizvod/mf-pro-photo-paper/113

PHOTO GLOSS/MATT SB PAPER: 

www.tepede.hr/proizvod/photo-gloss-matt-paper/59

PPC WHITE PAPER: 

www.tepede.hr/proizvod/ppc-white-paper/228

SM PHOTO PAPER SATIN/GLOSS: 

www.tepede.hr/proizvod/sm-photo-satin-gloss-paper/111

BRIGHT PAPER: 

www.tepede.hr/proizvod/bright-paper/102

WHITE PAPER CAD: 

www.tepede.hr/proizvod/white-paper-cad/101

NEOLT XY MATIC WALL PAPER: 

www.tepede.hr/proizvod/neolt-xy-matic-wallpaper/510

PHOTO PAPER HQ SATIN: 

www.tepede.hr/proizvod/photo-paper-hq-satin/392

JET COAT PAPER 150/200: 

www.tepede.hr/proizvod/jet-coat/48

Fotografija: Digitalni ink jet printer – Mutoh

Autor: www.tepede.hr

Printer - Mutoh

PALETA SA UZORCIMA PAPIRA

Kao i kod raznih drugih dobavljaća materijala, tako i kod dobavljaća papira postoje palete sa uzorcima papira koje distributeri davaju svojim klijentima kako bi lakše mogli narućiti papire. Na paleti sa uzorcima papira pišu informacije kao što su naziv proizvođaća, naziv papira papira, gramatura.

Fotografija: Prikaz palete sa uzorcima boja

Autor: Europapier Adria

Paleta uzoraka papira - Europapier

KONICA MINOLTA BIZHUB C224e

Fotografija: logotip Konica Minolta

Autor: www.konicaminolta.eu

Konica Minolta - Logotip

Konica Minolta je proizvođać uredskih i produkcijskih printera za digitalni tisak na arake papira. Njihov model C224e je uredski printer koji osim za standardno skeniranje i kopiranje dokumenata do A3 formata služi i za tisak nekih grafičkih materijala kao što su plakati, letci, posjetnice, koverte itd.

Model Bizhub C224e svoje karakteristike može povečavati sa određenim dodatcima. Neki od takvih dodataka su postolje sa ladicama, dodatak za automatizirano stavljanje papira za kopiranje, dodatak za automatsko klamanje, savijanje, biganje itd.

Maksimalni format na bypass jedinici je SRA3 format što je 350×420 mm.

Maksimalna gramatura papira koja može ući u stroj je 300g.

Osim bypass jedinice koja je maksimalnom SRA3 formata, postoje još i ladice sa A4, A3 formatom. Na bypass ulazu se širina može podešavati te se na taj način mogu printati različite veličine i formati papira.

Fotografija: Konica Minolta C224e

Autor: www. kmbs.konicaminolta.us

Konica Minolta Bizhub C224e

Tehnička specifikacija stroja Konica Minolta C224e:

Fotografija: Prikaz tehničke specifikacije stroja.

Autor: www. kmbs.konicaminolta.us

Tehnicka specifikacija - Konica Minolta C224e

Zadarko posjeduje Konicu Minoltu C224e i na njoj printa plakate, letke, posjetnice, etikete itd. 

Prijavite se na newsletter

Prijavite se na newsletter

Pridružite se e-mail listu za slanje newslettera kako biste primali najnovije vijesti i obavijesti.

Uspješno si se prijavio!

Pin It on Pinterest

Share This